E-commerce case

Sparvinduer | JNA

Adobe Commerce || B2B || B2C || Design & UX || Udvikling || Integration
Case Porduktkonfigurator Device Min Min

Brugervenlig online produkt-konfigurator med Adobe Commerce

 

Denne case bygger på vores samarbejde med koncernselskaberne JNA Vinduer & Døre, Sparvinduer ApS og Bedst & Billigst A/S.

Alle 3 selskaber entrerer i flere forskellige lande. Vi har derfor udviklet en avanceret og lynhurtig online produkt-konfigurator, som arbejder på tværs af de forskellige selskaber, de forskellige produktkategorier, forskellige brands, sprog og de lande, det enkelte selskab henvender sig til med mulighed for betaling med forskellige valutaer.

Teknologien bag produkt-konfiguratoren er Adobe Commerce, som er én af de mest moderne og fleksible e-commerce platforme i forhold til at kunne håndtere komplekse opbygninger af produkt-konfiguratorer og relationer. Men når først I og jeres kunder møder den tekniske interface, er den intuitiv i samtlige steps. Hér er alle funktioner fuldautomatiserede og simplificerede i alt fra produktoprettelser til konfiguration, styring af kampagner, indhold og andre administrative processer. 

Mød koncernselskaberne

Brugervenlig produkt-konfigurator tilpasset målgruppen

 

Brugervenlig produkt-konfigurator til Webshop
Brugervenlig produkt-konfigurator tilpasset målgruppen
Brugervenlig produkt-konfigurator til e-commerce

Forbrugere i dag stiller høje krav til markedet. De forventer, at noget så komplekst som dét at designe vinduer og døre er simpelt i samtlige steps af den online købeproces.

De forventer en brugervenlig købsoplevelse, der gør det let at købe produkter på den måde, der tilgodeser deres behov:

 • Hvor produkterne er lette at finde og forstå 
 • Hvor det fulde udbud har den rigtige pris 
 • Hvor det er nemt at designe og tilpasse sine valg i alt fra materialer til sikkerhedsdetaljer
 • Hvor kunden selv kan bestemme leveringstiden og sted, som fx skal være i overensstemmelse med en byggeproces

Uanset hvilket af de 3 selskaber, kunden besøger online, vil man straks møde en liste af valgmuligheder, når kunden klikker på det enkelte produkt – vindue som dør.

Det er hér, kunden vælger til og fra for bl.a. at se, hvordan materialevalg påvirker prisen og hvor stor en samlet netrabat, man får.

Bag hele denne udvælgelsesproces ligger vores online produkt-konfigurator bygget på e-commerce platformen, Adobe Commerce. En platform, der understøtter selskabernes komplekse konfigurations-logikker med supportering fra et stort udvalg af fleksible standard-funktionaliteter.

Oplev selv produkt-konfiguratoren hos Sparvinduer.dk

Derfor går koncernselskaberne til Wølund & Wraae

Målet er en tredoblet omsætning

 

Case Produktkonfigurator 3 Min (1)

De 3 koncernselskaber henvender sig til Wølund & Wraae, fordi de har et ønske om at indgå samarbejde med et digitalt bureau, som har dokumenteret erfaring med udvikling af konfigurationer til e-commerce.

- De har brug for en avanceret og ikke mindst fleksibel e-commerce platform, som er let at optimere uden løbende at skulle investere i omkostningstunge opgraderinger eller funktioner, som skal kodes fra bunden.

Koncernselskaberne starter derfor med at søge rådgivning hos os med henblik på at få indsigt i hvilken platform, der kan imødekomme deres ambitioner om:

 • At tredoble omsætningen
 • At bibeholde deres markedsledende position
 • At være klar og tydelig i koncernselskabernes differentiering i brands
 • At få dén online løsning, der rummer den hurtigste produktoprettelse og den mest intuitive styring af kampagner
 • At præsentere kunderne for den absolut skarpeste kunderejse, der honorer målet om at opnå den korteste vej fra første besøg til ordre
 • At få den hurtigste og bedst performende online løsning i branchen med den bedste produkt-konfiguration på tværs af selskabernes 3 e-commerce løsninger.

Ydermere er det et udtalt ønske fra selskaberne dels at indgå et samarbejde med et stærkt hold af senior-specialister med en bred teknisk viden – dels at investere i en moderne platform med en stor kommerciel spiller i ryggen. Én, som er bannerfører. Og som kontinuerligt arbejder for at tilbyde den nyeste og mest innovative e-commerce teknologi og funktionalitet i markedet.

Vi rådgiver derfor de 3 koncernselskaber til at vælge Adobe Commerce-platformen. En fleksibel platform, som er bygget på et vidtfavnende fundament af standard- funktionaliteter, og som netop giver det enkelte selskab frihed til at sammensætte kampagner, tilpasse og udvikle, som de vil, uden hele tiden at skulle ty til omkostningstung kodning.

Og da selskaberne takker ja til et samarbejde, starter vi med at analysere selskabernes vækststrategi og tekniske behov i forhold til at tredoble omsætningen og samtidigt forblive den markedsleder, de tilsammen er.

Case Produktkonfigurator 10 Min

E-commerce platform med produkt-konfigurator

 1. Vi begynder samarbejdet med, at de 3 koncernselskaber giver os et grundigt indblik i alle aspekter af det enkelte selskab.
 2. Dernæst sparrer vi på deres forretningslogik, ønsker og ambitioner.
 3. På baggrund af indsigten i forretningen, præsenterer vi selskaberne for en teknisk løsning og en UX-løsning, der favner de integrationer og interne processer, de alle har brug for.

Løsningen til koncernselskaberne omfavner:

 • Rådgivning i valg af platform
 • Udformning af specifikation
 • Rådgivning i teknisk arkitektur og performance
 • Rådgivning og design vedr. UX
 • Design og udvikling af 3 e-commerce løsninger på 3 sprog med mulighed for at betale med flere valutaer
 • Udvikling af avanceret produktkort-konfigurering
 • Udvikling af avancerede produktions-, fragt- og leveringslogikker
 • Udvikling af avanceret prismatrise med prisberigelse baseret på kundens konfigurationsvalg i front-end og produktionssteder i Europa
 • Udvikling af back-office seller-module, hvor virksomhedernes sælgere kan bruge Magento som CRM-system, oprette tilbud til kunder og styre flowet for disse
 • Integrationer til Navision
 • Integrationer til tredjepart så kunden ser tegningsbilleder af vinduerne baseret på kundens indtastninger i inputfelterne
 • Programmering af billedrendering, der skalerer størrelsen på vinduerne op og ned alt efter kundens indtastninger
 • Styring og projektledelse
 • Test og lanceret løsningen
 • Kvalitetsstyring

Se løsningen på sparvinduer.dk

Produkt-konfiguratorens 3 elementære grundsten

En produkt-konfigurator består af 3 elementære grundsten. Den første har kunderejsen som omdrejningspunkt. Dernæst tager vi hånd om interne processer i virksomheden og som den tredje – det tekniske fundament – som rummer platformens niveau af standarder og fleksibilitet.

Kunderejsen

Intuitiv og lynhurtig konfigurator designet til kunden

Mantraet for at få succes med en konfiguration bygger på en skarp og sublim kundeoplevelse. Her fokuserer vi på dét, at det enkelte selskabs kunder netop finder hele kunderejsen og kundeoplevelsen intuitiv med et særligt fokus på den feature, hvor prisen lynhurtigt bliver opdateret alt efter hvilke kombinationer af materialer og funktioner, kunden vælger.

Alt efter budget vælger kunden til og fra mellem alt det, selskabet har på hylderne og bliver løbende præsenteret for den løsning, der tilgodeser den enkeltes økonomi. Her er det derfor vigtigt, at kunden hurtigt bliver præsenteret for prisen på de enkelte materialer, så kunden ved, hvad der trækker op og ned i det samlede regnskab. Hvad koster det valgte? Hvor meget rabat, får kunden? Og hvad er gratis?

Og for at det overhovedet kan lade sig gøre at præsentere kunden for et så detaljeret prisbillede, har vi specialudviklet en prismatrise, som forholder sig til alt fra de konfigurationsvalg, kunden foretager i front-end, til det produktionssted i Europa, hvor det kan lade sig gøre at hente de valgte produkter hjem fra.

I godt samspil med integrationer til Navision er det en avanceret produktkort-konfigurering samt en lang række avancerede produktions-, fragt- og leverings-logikker, der sørger for, at kunden hele tiden bliver præsenteret for en opdateret prisstruktur.

Case Produktkonfigurator 7 Min Min

Interne processer

Enkel håndtering af konfiguration og commerce med integration til Navision

Den online produkt-konfigurator, vi har bygget og konfigureret på Adobe Commerce platformen, er både brugervenlig for kunden og for de medarbejdere, som skal bygge konfigurationerne på produkterne og inkorporere content.

Det er således blevet langt lettere for selskabernes medarbejdere at oprette og vedligeholde de produkter, der skal ind i produkt-konfigurationer – og som resultat sparer medarbejdere både tid og energi på oprettelse og konfiguration af nye produkter og kampagner.

Dette sker blandt andet med integrationer til Navision. Integrationer, som automatiserer en række rutineprægede opgaver, og som hjælper de forskellige selskaber i koncernen med at styre deres indkøbsfunktioner, salg, service, prisstrukturer, valutaer, lagerbeholdning, drift og samlede økonomi.

Og netop dét at minimere interne omkostninger ved at automatisere rutineprægede opgaver er et af de vigtigste resultater ved vores arbejde.

Vi har derfor fuldautomatiseret en række daglige processer, som spænder over alt fra indkøb til salg og afsendelse. Selskabernes medarbejdere bruger nu langt mindre tid på:

 • At oprette og markedsføre produkter
 • At vedligeholde og opdatere produktsortimenter
 • At vedligeholde internationale prisstrukturer og kundespecifikke priser
 • At håndtere og kontrollere samtlige steps, en ordre gennemgår fra kunden afgiver sin bestilling til ordren bliver afsendt.

Samtidigt sørger automatiseringen i det nye digitale setup også for at mindske fejl betragteligt, da det ikke er nødvendigt manuelt af kopiere indhold, priser, kundedata og produktdata fra et system til et andet.

Case Produktkonfigurator 8 Min Min

Det tekniske fundament

En avanceret produkt-konfigurator med Adobe Commerce som platform

Dét, der giver de 3 selskaber teknisk fleksibilitet, kommer til udtryk ved det fleksible i, at vi bygger logikken og inkorporerer så mange standard-funktionaliteter til produkt-konfiguratoren som overhovedet muligt. Alt sammen med det for øje, at den samlede e-commerce løsning bliver hurtig og let at overskue – bl.a. via store visuelle elementer.

Og jo – hér er Adobe Commerce en af de absolut bedste spillere på markedet som platform til en produkt-konfigurator, fordi Adobe Commerce netop formår at sammensætte og konfigurere produkter på et væld af forskellige måder via deres enorme fundament af build-in standard-funktionaliteter.