Specialister i
e-commerce

One size doesn't always fit all ... Netop derfor har vi specialiseret os i dels at designe, udvikle og implementere nye e-commerce løsninger – dels at overtage eksisterende løsninger, som vi analyserer og optimerer på, så de igen lever op til kundens ambitioner om performance og UX.

Hos Wølund & Wraae er vi 25 senior-specialister, som tegner alt fra strategiske rådgivere og proaktive projektledere til kreative designere, certificerede udviklere, arkitekter og erfarne integrationskonsulenter.

Med Adobe Commerce og Magento 2 som primære e-commerce platforme, tilbyder vi de nyeste og mest innovative e-commerce teknologier og funktionaliteter. Vi tilbyder fleksible platforme, der både kan integreres til alle tredjepartssystemer som ERP, PIM, DAM og BI – og som er lette at optimere uden løbende at skulle investere i omkostningstunge opgraderinger eller funktioner, som skal kodes fra bunden.

Lad os tage en snak om jeres digitale ambitioner

Vores services

Services 2 Min

E-commerce platforme

Uanset hvilke udfordringer, vi møder – og uanset, om en virksomhed ønsker en hurtig og kompleks e-commerce løsning eller en standard, hjælper vi med at afklare, hvilken e-commerce platform, der indfrier virksomhedens behov.

Vi indleder altid processen med at identificere virksomhedens nuværende digitale ståsted. På den måde får vi et tydeligt billede af det forretningsmæssige udgangspunkt, som kommer til at danne grobund for virksomhedens unikke proces og løsning.

Med andre ord kortlægger vi den enkelte virksomheds forretning, markeder, services og behov i forhold til søgning, teknologi og integrationer.

Få et indblik i de e-commerce platforme, vi er specialiseret i:

Services Adobe Commerce Min

Adobe Commerce

Adobe Commerce er en af verdens bedste og mest moderne e-commerce platforme. Den er fuldt skalerbar og favner både B2B, B2C, B2G og CMS i én-og-samme. Adobe Commerce bygger på et unikt DNA, som rummer al den fleksibilitet, standard-funktionalitet og høje performance, som gør det muligt løbende at tilpasse sin e-commerce til den UX, funktionalitet og til det købsflow, en virksomhed ønsker at præsentere kunderne for.

Udforsk Adobe Commerce
 

 

Services Magento Min

Magento 2

Magento 2 er den e-commerce løsning, der giver virksomheder teknisk frihed og uendelige muligheder for at skabe det visuelle udtryk og den formidling, de ønsker at præsentere deres kunder for. Globalt. Derudover gør løsningens stærke muligheder for automatisering den interne håndtering af commerce og content smidig, imens 100 % skalerbare B2B- og B2C-funktionaliteter og tusindvis af tilvalgsmoduler gør det muligt at realisere den enkelte virksomheds vækstambitioner.

Udforsk Magento 2
 

 

Services Shopify Min

Shopify

Vi tilbyder en bred vifte af services, der løfter jeres online forretning. Vores ekspertise dækker enhver aspekt af Shopify, lige fra design og udvikling til integrationer mellem Shopify og ERP systemer så som Business Central (BC), Nav og C5 m.m.

Udforsk Shopify
 

 

Services Umbraco Min

Umbraco

Umbraco understøtter alt fra mindre websites til de mere specialbyggede niche-løsninger. Platformen udmærker sig ved at være en nem og brugervenlig CMS-platform. Og særligt når virksomheders ønsker til platformens performance er af teknisk karakter, er Umbraco en platform, der rummer formidabel integration til Ucommerce, komplet designfrihed og mulighed for at tilkøbe færdigtestede moduler.

Udforsk Umbraco
 

 

Services Ucommerce Min

Ucommerce

Ucommerce er skræddersyede brugeroplevelser. Løsningens primære funktioner er spundet op på onlinehandel, produktkatalog, på variantstyring og betaling. Virksomheder kan således skræddersy kundernes købsoplevelse fra før en vare bliver lagt i indkøbskurven til kvitteringen rammer kundens indbakke. Og så er platformen utrolig let at integrere til øvrige systemer i virksomheden.

Udforsk Ucommerce
 

 

Services 3 Min

E-commerce UX og design 

Hos Wølund & Wraae er vi specialister i at designe digitale e-commerce kundeoplevelser til B2B, B2C, B2G og hybriden derimellem. Det betyder, at vi designer hele kunderejsen med det mål for øje at sikre den mest brugervenlige, købsoptimerede og inspirerende kundeoplevelse. En kundeoplevelse, der sikrer vores kunder forretningsmæssig værdi i form af øget online konvertering og ordrestørrelse.

Det betyder også, at vi på den ene side ser ud imod slutkunderne, når vi arbejder på at identificere hvilke oplevelser, de instinktivt skal få, når de interagerer med løsningen.

På den anden side ser vi ind på vores kunders ønsker om optimering af interne processer ved at afskrive rutineprægede opgaver og erstatte dem med automatisering.

Fælles for begge retninger er grundigheden af det forarbejde, der ligger til grund for virksomhedens samlede UX-proces. En proces, som munder ud i et unikt digitalt e-commerce design bygget på et intuitivt flow.

Services 4 Min

E-commerce udvikling og arkitektur

I Danmark er vi dét bureau, som har størst erfaring med rådgivning i samt design, udvikling og optimering af Adobe Commerce- og Magento 2-løsninger til store og mellemstore virksomheder.

Siden 2006 har vi ydet en koncentreret indsats for at levere kompromisløs kvalitet. En kvalitet, der danner grundlaget for, at vi i dag betegner os selv som fokuserede eksperter i netop Adobe Commerce og Magento 2.

Vi er et senior-bureau. Et senior e-commerce bureau med et stærkt hold af specialister, som alle har en bred teknisk viden, dokumenterede e-commerce kompetencer og minimum 10 års erfaring i udvikling af store og komplekse B2B-, B2C- og B2G-løsninger.

Særligt når vi udvikler specialløsninger og bygger integrationer mellem ERP, PIM, DAM, BI og e-commerce, er data og indsigt to ufravigelige ingredienser i produktionen af kundespecifikke løsninger. Kundespecifikke, fordi virksomheder kommer til os, når de ikke kan finde en standard-løsning, der tilgodeser deres behov. Og så bygger vi den naturligvis:

Alt fra mindre delkomponenter til internationale e-commerce løsninger, konfiguratorer, integration af flere systemer, databaser og moduler, som letter virksomhedernes forretningsgange og styrker deres positioner.

Integration, automatisering og AI

Når vi arbejder med integrationer, handler det om at samle dele til en helhed. Det handler om at optimere forretningsgange for såvel medarbejdere som kunder. Og i vores verden handler det om at samle data og få systemer til at tale sammen. På den måde kommer vores kunder til at opleve deres systemer som én samlet enhed, så de manuelle processer reduceres til et minimum.

En virksomheds systemer er ofte bygget op af en lang række elementer, som er blevet indført på tidspunkter, hvor de gav mening. Med tiden opleves virksomhedens samlede løsning som fragmenteret og uden sammenhæng - og de manuelle processer med dertilhørende tidsforbrug og fejl bliver mange. Det er hér, integration, sammenbinding og automatisering kommer til sin ret.

I alle projekter, løsninger og platforme, vi udvikler på, er samtlige administrative e-commerce processer fuldt automatiserede med integrationer til tredjepartssystemer. Alt sammen med det optimale vækstpotentiale for øje og derfor i godt samspil med ERP, PIM, DAM, BI samt en række marketingværktøjer.

Og når talen falder på AI, er det væsentligt at påpege, at den kunstige intelligens (AI) er indarbejdet i mange af de logikker, der er indbygget i de e-commerce platforme, vi beskæftiger os med.

Det betyder, at virksomheder har mulighed for at skabe bedre konverterende e-commerce kundeoplevelser ved at optimere content på baggrund af kunders søgninger. Virksomheder kan således med fordel anvende AI i den måde, den enkelte virksomhed styrer en brugertilpasset kunderejse på i det strategiske arbejde med alt fra søgninger til produktanbefalinger og automatisering.

 

 

 

Services 5 Min
Services 6 Min

Rådgivning og strategi

Når det handler om at udarbejde en virksomheds fremtidige digitale strategi og tekniske setup, er vores forståelse af kundens forretning og virksomhed en altafgørende del af fundamentet for samarbejdet.

Hos Wølund & Wraae indleder vi derfor enhver relation med en dybdegående foranalyse af virksomhedens strategier, UX, processer og tekniske landskab med henblik på at udlede, hvordan det digitale setup skal se ud, for at det understøtter virksomhedens behov i alt fra design og UX til data-setup med integrationer og produkthåndtering til valg af e-commerce platform.

I foranalysen skitserer vi ligeledes virksomhedens digitale og forretningsmæssige udfordringer, vækststrategier og tekniske behov i forhold til at realisere virksomhedens ambitioner og mål.

I ethvert samarbejde har vi altid det mål for øje at skabe store økonomiske besparelser for kunden – blandet andet ved hjælp af fuldautomatisering af produktoprettelsesprocessen, ordreprocessen og kundehåndteringen.

Dertil sørger vi altid for, at kunden både får dybdegående rådgivning i samtlige facetter af udarbejdelsen af en kravsspecifikation – og at vi efterfølgende udformer den tekniske kravspecifikation, som kommer til at danne grundlag for virksomhedens e-commerce løsning.

Som afslutning på denne fase gennemgår vi det estimerede timeforbrug og økonomi med kunden.

Services 7 Min

Proaktiv projektledelse 

Hos Wølund & Wraae lægger vi stor vægt på projektstyring, proaktivitet, kvalitet og økonomistyring via et 100 % gennemsigtigt samarbejde med vores kunder. Hér spiller rådgivning i valg af platform og digitalt setup væsentlige roller, når det handler om at realisere den enkelte kundes forretningsmæssige ambitioner. Nu og i fremtiden.

Hos os bygger ethvert samarbejde ydermere på en tæt dialog mellem kunden, vores projektledere og specialister i forhold til at træffe strategiske beslutninger.

Alle vores rådgivere og projektledere har mere end 20 års erfaring i at sikre en proaktiv styring af dialog, opgaver, interessenter, tid, økonomi og kvalitet – og vi prioriterer, at samtlige kunder får dynamisk projektstyring og rådgivning fra en synlig og nærværende projektledelse, der kommer med inputs til, hvordan vores kunder kan optimere deres interne processer, indtage nye markeder eller skabe øget salg.

Velkommen i det
gode selskab