E-mail marketing på det strategiske niveau

Få grundstenene til en solid e-mail marketing strategi

Når der skal laves en strategi, er det vigtigt at bruge data fra eksisterende kunder, markedet og konkurrenter. Herefter kigges på den værdi som virksomheden tilfører direkte eller indirekte. Hele tiden bør kunderne være i fokus, frem for kampagner og tilbud. Hvis kunden oplever, at de får værdi i dialogen med en virksomhed, vil det altid være nemmere at sælge sit produkt eller sin ydelse. Gennemgå nedenstående punkter og du vil have grundstenene til en solid strategi.

Grundstenene i det strategiske niveau

  • Målgruppen - Identificer og segmenter målgruppe og evt. udviklingstrin
  • Værdiskabelsen - Hvordan kan virksomheden skabe værdi for kunder og leads uden af sælge
  • MWR – Most Wanted Response - Identificer hvad der ønskes at målgruppen præcist skal gøre
  • Ekstern & Intern KPI - Opstil en målsætning og metode for effektmåling
  • Værdifastsættelse - Sæt en værdi på en given respons eller handling, så det tydeligt fremgår, at der er f.eks. er kommet for 1.000.000,- kr. ordre eller for 50.000,- kr. møder fra kvalificerede leads via websitet.

 

Læs også

 

Kontakt os for spørgsmål eller hvis du har et ønske om et uforpligtigende inspirationsmøde:

Henning Wraae
Digital rådgiver
M: +45 28 18 98 43
E: henning@wogw.dk