Få hjælp fra integrationer, automatisering og AI

Når vi arbejder med integrationer, handler det om at samle dele til en helhed. Det handler om at optimere forretningsgange for såvel medarbejdere som kunder. Og i vores verden handler det om at samle data og få systemer til at tale sammen. På den måde kommer vores kunder til at opleve deres systemer som én samlet enhed, så de manuelle processer reduceres til et minimum.

Wølund & Wraae Services

Automatisering og AI hjælper de gode kundeoplevelser på vej!

En virksomheds systemer er ofte bygget op af en lang række elementer, som er blevet indført på tidspunkter, hvor de gav mening. Med tiden opleves virksomhedens samlede løsning som fragmenteret og uden sammenhæng - og de manuelle processer med dertilhørende tidsforbrug og fejl bliver mange. Det er hér, integration, sammenbinding og automatisering kommer til sin ret.

I alle projekter, løsninger og platforme, vi udvikler på, er samtlige administrative e-commerce processer fuldt automatiserede med integrationer til tredjepartssystemer. Alt sammen med det optimale vækstpotentiale for øje og derfor i godt samspil med ERP, PIM, DAM, BI samt en række marketingværktøjer.

Og når talen falder på AI, er det væsentligt at påpege, at den kunstige intelligens (AI) er indarbejdet i mange af de logikker, der er indbygget i de e-commerce platforme, vi beskæftiger os med.

Det betyder, at virksomheder har mulighed for at skabe bedre konverterende e-commerce kundeoplevelser ved at optimere content på baggrund af kunders søgninger. Virksomheder kan således med fordel anvende AI i den måde, den enkelte virksomhed styrer en brugertilpasset kunderejse på i det strategiske arbejde med alt fra søgninger til produktanbefalinger og automatisering.

 

 

 

Services 5 Min