Få rådgivning og strategi til e‑commerce platforme

Når det handler om at udarbejde en virksomheds fremtidige digitale strategi og tekniske setup, er vores forståelse af kundens forretning og virksomhed en altafgørende del af fundamentet for samarbejdet.

Services 9 Min

At skabe store økonomiske besparelser for kunden er altid et mål

Hos Wølund & Wraae indleder vi derfor enhver relation med en dybdegående foranalyse af virksomhedens strategier, UX, processer og tekniske landskab med henblik på at udlede, hvordan det digitale setup skal se ud, for at det understøtter virksomhedens behov i alt fra design og UX til data-setup med integrationer og produkthåndtering til valg af e-commerce platform.

I foranalysen skitserer vi ligeledes virksomhedens digitale og forretningsmæssige udfordringer, vækststrategier og tekniske behov i forhold til at realisere virksomhedens ambitioner og mål.

I ethvert samarbejde har vi altid det mål for øje at skabe store økonomiske besparelser for kunden – blandet andet ved hjælp af fuldautomatisering af produktoprettelsesprocessen, ordreprocessen og kundehåndteringen.

Dertil sørger vi altid for, at kunden både får dybdegående rådgivning i samtlige facetter af udarbejdelsen af en kravsspecifikation – og at vi efterfølgende udformer den tekniske kravspecifikation, som kommer til at danne grundlag for virksomhedens e-commerce løsning.

Som afslutning på denne fase gennemgår vi det estimerede timeforbrug og økonomi med kunden.