E-commerce UX og design

Hos Wølund & Wraae er vi specialister i at designe digitale e-commerce kundeoplevelser til B2B, B2C, B2G og hybriden derimellem. Det betyder, at vi designer hele kunderejsen med det mål for øje at sikre den mest brugervenlige, købsoptimerede og inspirerende kundeoplevelse. En kundeoplevelse, der sikrer vores kunder forretningsmæssig værdi i form af øget online konvertering og ordrestørrelse.

Wølund & Wraae Services

Design af webshop, som giver øget online konvertering

Det betyder også, at vi på den ene side ser ud imod slutkunderne, når vi arbejder på at identificere hvilke oplevelser, de instinktivt skal få, når de interagerer med løsningen.

På den anden side ser vi ind på vores kunders ønsker om optimering af interne processer ved at afskrive rutineprægede opgaver og erstatte dem med automatisering.

Fælles for begge retninger er grundigheden af det forarbejde, der ligger til grund for virksomhedens samlede UX-proces. En proces, som munder ud i et unikt digitalt e-commerce design bygget på et intuitivt flow.

Services 3 Min