Opbygning af sortiment struktur til webshops

Sortimentet og dets opbygning er et af de vigtigste elementer, som skal understøtte den købsoplevelsen i en online forretning. Det er helt afgørende, af kunderne hurtigt og nemt kan navigere sig frem til de rette produkter og blive inspireret undervejs i sortimentets bredde og dybde. Opbygningen skal inspirere kunderne, så de oplever, at der er gode alternativer og muligheder for at tilfredsstille deres behov. Sortimentet skal være opbygget, så de hurtigt kan finde alternativer på andre mærkevarer, modeller, serier, størrelser, farver, anvendelse eller pris. Her kommer vi med vores bud på, hvad man bør fokusere på, når sortimentsopbygningen skal optimeres.

ECOMMERCE SKAL IKKE HAVE EN IA, MEN ET SORTIMENT

I vores arbejde med sortiment opbygning er et af de områder, hvor vi ser størst behov for rådgivning, indhold og produkter. Det er et overset område og det hænger typisk sammen med, at der fokuseres mere på design, funktionalitet eller teknologi. Samtidig konsekvenserne af optimering og sortiment opbygningen virke uoverskuelig, for eksempel i forhold til Googles indeksering af webshoppen.

Vi oplever tit, at webshop løsninger er bygget op efter et princip, som er hentet direkte fra en underleverandører, detailbutikken eller lignende. Den måde, hvorpå man har struktureret sit lager og sortiment i ERP eller andre systemer er ofte uden hensyntagen til forbrugeren. Uden skelen til de forretningsmæssige aspekter, bygges produkter og indhold op, som en form for IA (informationsarkitektur), hvor det handler om at placere informationer og produkter i forhold til, hvor det giver bedst mening og hvor brugerne hurtigst muligt kan finde et givent produkt eller information

UDBUD OG EFTERSPØRGSEL

Vi mener at sortimentet og for dens sags skyld al information, skal bygges op ud fra en forretningsmæssig prioritering. Således sikrer vi, at det, som der er størst efterspørgsel på og det, som har den største fortjeneste også er placeret mere strategisk i forhold til produkter med mindre fortjeneste og efterspørgsel. Udvælgelsen af hvilke produkter det er, skal ses ud fra en grundig analyse af produktsortimentets potentiale, efterspørgsel og konkurrencen i markedet.

Frem for at tænke i, hvor informationen hører hjemme, bør man i højere grad tænke i, hvilken placering der udløser det bedste forretningsmæssige afkast. Mulighederne og udfordringerne er mange, alt efter udgangspunktet. I første omgang handler det om at ændre vores fokus på, at shoppen bare skal være ”brugervenlig” og ”logisk” opbygget til, at vi får den forretningsmæssige prioritering til at være en naturlig del af vores arbejde med forbedring af købsoplevelsen og salg.

SPØRGSMÅL OG RÅDGIVNING

For spørgsmål og rådgivning om responsive web design, mobile marketing og sortiment opbygning kontakt vores digitale rådgiver:

Henning Wraae
Digital rådgiver
+45 28 18 98 43
henning@wogw.dk

Læs også